Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 74018002, Nejvyšší podání 114.000 CZK

Pozemky Děčín- Podmokly

Pozemek

 Mapa

ID
74018
Číslo jednací
74018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-18 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-04-18 16:00:00
Odhadní cena
170.000 CZK
Nejnižší podání
114.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
25.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 2758/3- zahrada, výměra 427 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 5156 pro katastrální území Podmokly - podíl o velikosti 1/63 na pozemku parc.č. 2758/1- zahrada a na pozemku parc.č. 2758/2- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 5105 pro katastrální území Podmokly

Nemovité věci se nacházejí na západním okraji zahrádkářské kolonie Radost, u křižovatky ulic Jiřího z Poděbrad a U sv. Jana, v městské části Děčín VI-Letná s převažující zástavbou rekreačních objektů a rodinných domů. Centrum města je vzdáleno přibližně 3 km. V lokalitě je rozvod elektrického proudu a užitkové vody (nádrže v kolonii zásobené studnou). Pozemek čís. parcely 2758/3, k.ú. Podmokly, o výměře 427 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jedná se o pozemek užívaný jako zahrada, na pozemku je stavba zahrádkářské chaty s příslušenstvím, součástí pozemku jsou trvalé porosty. Pozemek čís. parcely 2758/1, k.ú. Podmokly, o výměře 1570 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jde o zatravněný pozemek sloužící jako přístupová komunikace k jednotlivým zahradám v areálu zahrádkářské kolonie Radost. Pozemek čís. parcely 2758/2, k.ú. Podmokly, o výměře 93 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jde o zatravněný pozemek, na pozemku se nachází nádrže na užitkovou vodu. Pozemky jsou rovinné konfigurace, mírně svažité s východní orientací. Pozemky jsou přístupné z veřejně přístupných pozemků, ulic Jiřího z Poděbrad a U sv. Jana, ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Zahrádkářská chata je samostatně stojící stavba s jedním nadzemním podlažím, situovaná na jihozápadním okraji pozemku čís. parcely 2758/3, k.ú. Podmokly. Stavba není evidovaná v katastru nemovitostí ani zakreslená do katastrální mapy. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří zpevněné plochy, oplocení apod.

Historie podání
18.04.2018 15:30:29.087 74018002 přihodil na 114.000 CZK