Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Nebytový prostor Praha Libeň

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
307018
Číslo jednací
307018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-30 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-30 14:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
2.900.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
443.000 CZK

Předmět dražby
- jednotka č. 818/21, (rozestavěná), v budově Libeň, č. p. 818, bytový dům, LV 1570, na parcele č. 2279, LV 1570 - podíl o velikosti 22240/129418 na společných částech domu- budově Libeň, č. p. 818, bytový dům, LV 1570, na parcele č. 2279, LV 1570 - podíl o velikosti 22240/129418 na pozemku parc. č. 2279- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8485 pro katastrální území Libeň

Jednotka o výměře 222,4 m2. Rozestavěná. Prostor v suterénních prostorech se vstupem z ulice má provedenou přípravu na nový provoz. Je plně vyčištěn na nosné konstrukce a má nové rozvody inženýrských sítí.

Historie podání