Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 18019001, Nejvyšší podání 2.035 CZK

Pozemky Police nad Metují- podíl 1/4, mobilní telefon

Pozemek

 Mapa

ID
18019
Číslo jednací
18019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-15 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-05-15 14:45:00
Odhadní cena
4.070 CZK
Nejnižší podání
2.035 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
600 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. 969/48- trvalý travní porost (355 m2), pozemek parc.č. 972/2- trvalý travní porost (2972 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 342 pro katastrální území Police nad Metují 2.-mobilní telefon zn. Nokia + nabíječka, náramek z bílého kovu, náramkové hodinky zn. Casio

Rovinaté pozemky evidované jako travní porosty.

Historie podání
15.05.2019 16:16:10.236 18019001 přihodil na 2.035 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem