Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Očihovec- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
137018
Číslo jednací
137018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-05 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-09-05 15:45:00
Odhadní cena
75.000 CZK
Nejnižší podání
38.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek par.č. St. 72- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 280 m2), součástí je stavba Očihovec, č. p. 28, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St.72 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Očihovec

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení, případně bude podsklepen částečně, nachází se zde půda, není zřejmé, zda je vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem na počátku 20. století, přibližně mezi lety 1920 - 1930. Základy má pravděpodobně smíšené bez izolací, objekt je pravděpodobně smíšené konstrukce (kámen, cihla), stěny mají tloušťku cca 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena. Dispozice objektu nebyla zjištěna. Podlahová plocha činí přibližně 50 m2. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenocementové. Jsou zde špaletová okna. Orientace obytných prostor je na sever, jih, východ, západ. Vnitřní vybavení domu nebylo zjištěno. Dům je s největší pravděpodobností možné napojit na dostupné sítě v obci – v současné době je s největší pravděpodobností odpojen od distribučních sítí. Vytápění rodinného domu - nezjištěno a topná tělesa - nezjištěno. Ohřev vody v domě - nezjištěno. Stav domu je špatný, dle dostupných zjištění se jedná o původní zcela dožitý stav. Střešní krytina je v havarijním stavu (zcela degradována – otvory v plášti střechy). Prakticky veškeré konstrukční prvky včetně prvků dlouhodobé životnosti jsou určeny k rekonstrukci. K objektu náleží malý pozemek, který je v současné době zcela neudržovaný, zarostlý plevely, přerostlou travou a náletovými či spontánně zakořeněnými porosty. Pozemek je oplocen zcela dožitým dřevěným plotem. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup.

Historie podání