Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 35019001, Nejvyšší podání 50.400 CZK

Podíly na pozemcích a domě Brloh, movité věci

Rodinný dům

 Mapa

ID
35019
Číslo jednací
35019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-17 15:45:00
 Ukončení dražby
2019-07-17 16:15:00
Odhadní cena
100.800 CZK
Nejnižší podání
50.400 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl 1/27 na nemovitostech: pozemek parc.č. 268/3- ostatní plocha (15 m2) pozemek parc.č. 271/3- ostatní plocha (494 m2) pozemek parc.č. 271/38- ostatní plocha (28 m2) pozemek parc.č. 395/14- trvalý travní porost (379 m2) včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 240 pro katastrální území Brloh 2.- podíl 1/42 na nemovitostech: pozemek parc.č. 395/11- orná půda (235 m2) pozemek parc.č. 395/12- trvalý travní porost (1052 m2) pozemek parc.č. 396/3- ostatní plocha (39 m2) včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 186 pro katastrální území Brloh 3. - podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 56- zastavěná plocha a nádvoří (375 m2), součástí je stavba: Brloh č. p. 44, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 56, včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 436 pro katastrální území Brloh 4. - movité věci uložené v depozitu Nemocnice Žatec, o.p.s., se sídlem Žatec, Husova 2796, PSČ 43801, IČ 250 26 259, 1x mobilní telefon značky NOKIA, 1x nabíječka, 1x hodinky, 1x holicí strojek, 3ks klíč

Pozemky na LV č. 186, 240: Jedná se o pozemky situované na hranici zastavěné části obce. Skutečné využití pozemků je jako cesta s nezpevněným charakterem, sloužící pro příjezd k zemědělským pozemkům. Jiné využití pozemků dle jejich charakteru (tvar, velikost) není možné. Rodinný dům s pozemkem na LV č. 436: rodinný dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven na začátku 20. stol. Základy má smíšené (kámen, cihla) bez provedených zemních izolací, konstrukce objektu je smíšená (kámen, cihla), tloušťka obvodových stěn je přibližně 70 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům 2+1. Podlahová plocha činí 48,75 m2. Koupelna v domě není, WC je umístěno na chodbě domu. Vybavení kuchyně zde chybí. V objektu není žádná osvětlovací technika. Podlahy prkenné, případně zcela chybí. V domě není zavedena elektřina – resp. pouze do rozvodné skříně na domě (odpojeno od distribuční sítě) – rozvody v domě v dezolátním stavu – uživatel domu má řešen el. proud provizorně pomocí volně ložených fotovoltaických panelů s prodlužovačkou. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do jímky a zemní plyn není zaveden. V domě je topení řešeno lokálně kamny a nejsou zde namontována topná tělesa. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Dům je v původním zcela zanedbaném stavu. Přilehlý pozemek je bez porostů, jedná se o dvůr za domem s torzem bývalých (pravděpodobně) chlévů a zděnou kolnou. Oplocení tvoří zděný plot. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Zděná kolna je ze smíšeného zdiva (cihla, kámen) se sedlovou střechou a krytinou z osinkocementových šablon typu vlnovec. Stavba má dřevěné dveře, dřevěná okna jednoduchá a plechová vrata. Stavbu nebylo při místním šetření umožněno prohlédnout – ve stavbě bydlí podílový spoluvlastník. Stavba je ve zcela dožitém stavu s konstrukčními prvky v mezním stavu. I přes to, že je obývána, nejedná se o stavbu k bydlení, ale pouze o vedlejší stavbu zděné kolny, oceňovanou jako příslušenství hlavní stavby.

Historie podání
17.07.2019 16:07:51.074 35019001 přihodil na 50.400 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem