Pozemek Bečov- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
117019
Číslo jednací
117019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-09-18 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-09-18 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
240.000 CZK
Nejnižší podání
168.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- podíl 1/2 na nemovitosti: pozemek parc. č. 2086- orná půda (3839 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 206 pro katastrální území Bečov u Mostu

Pozemek je situován na západním okraji zastavěného území obce, v území určeném územním plánem obce k výstavbě rodinných domů, v sousedství parcely je postavena novostavba rodinného domu, ostatní pozemky lokality jsou nezastavěné. Na západní straně navazuje na rozsáhlé zemědělské pozemky, na východní straně v blízkosti historické zástavby solitérními rodinnými domy. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá až rovinná, přístup je z místní komunikace s nezpevněným povrchem. Podle zjištění na místě se jedná o pozemek neoplocený, nezastavěný, stavebně nepřipravený, navazující na sousední zemědělsky obhospodařované pozemky, v sousedství již zastavěného pozemku s novostavbou rodinného domu menší velikosti. Pozemek je přístupný z komunikace s nezpevněným povrchem, inženýrské sítě jsou kompletní v dosahu do 100m od hranice pozemku. Zařazení pozemku územním plánem obce umožňuje jeho zastavění rodinným domem.