Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 108017002, Nejvyšší podání 173.000 CZK

Chata Příbram

Rekreační objekt

 Mapa

ID
108017
Číslo jednací
108017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-01-10 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-01-10 16:05:00
Odhadní cena
320.000 CZK
Nejnižší podání
128.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
35.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 2272/45- ostatní plocha - pozemek parc.č.4172/5- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, bydlení - pozemek parc.č. 4172/60- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 4172/66- trvalý travní porost - stavba bez čp/če- bydlení na parcele č. 4172/5 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 5560 pro katastrální území Příbram.

Zahrádkářská chata na st.p.č. 4172/5 s pozemky přináležejícími a příslušenstvím, nalézá se v zahrádkářské kolonii Brod, k objektu přináleží venkovní úpravy - oplocení, vrátka, zpevněné plochy, venkovní schody, terasa, přípojka elektro z plastového sloupku, (objekt v současné době odpojen), parkování na přilehlé komunikaci. Jednopodlažní, podsklepený objekt zahrádkářské chaty, zděná stavba, strop nad sklepem nespalný, krov nízký sedlová s krytinou z vlnitého eternitu, žlab, svod, omítky vápenné dvouvrstvé, okna dřevěná běžná, dveře náplňové, podlaha betonová, rozvod elektro. Technický stav - zhoršený, objekt není delší dobu využíván. Venkovní úpravy ve špatném stavu. Porosty neudržované. Zastavěná plocha 19m2. Pozemky 165m2.

Historie podání
10.01.2018 15:55:01.172 108017002 přihodil na 173.000 CZK
10.01.2018 15:54:33.280 108017001 přihodil na 166.000 CZK
10.01.2018 15:51:40.041 108017002 přihodil na 163.000 CZK
10.01.2018 15:51:19.844 108017001 přihodil na 159.000 CZK
10.01.2018 15:49:12.711 108017002 přihodil na 156.000 CZK
10.01.2018 15:45:45.268 108017001 přihodil na 152.000 CZK
10.01.2018 15:42:40.680 108017002 přihodil na 149.000 CZK
10.01.2018 15:42:17.436 108017001 přihodil na 146.000 CZK
10.01.2018 15:40:50.006 108017002 přihodil na 143.000 CZK
10.01.2018 15:38:40.429 108017001 přihodil na 140.000 CZK
10.01.2018 15:37:32.335 108017002 přihodil na 137.000 CZK
10.01.2018 15:37:02.565 108017001 přihodil na 134.000 CZK
10.01.2018 15:32:44.332 108017002 přihodil na 131.000 CZK
10.01.2018 15:32:08.317 108017001 přihodil na 128.000 CZK