Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 231018001, Nejvyšší podání 52.000 CZK

Rodinný dům Varnsdorf- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
231018
Číslo jednací
231018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-27 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-02-27 14:45:00
Odhadní cena
103.000 CZK
Nejnižší podání
52.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti ¼ na nemovitostech: pozemek parc č. 1196/2- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 261 m2), součástí je stavba: Varnsdorf č. p. 2549, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 1196/2 pozemek parc.č. 1197- zahrada (výměra 868 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 745 pro katastrální území Varnsdorf

Prohlídka objektu nebyla umožněna. Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně částečně podsklepený, v části je půda a v části je pravděpodobně vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v 20. – 30. letech 20. století. Základy má pravděpodobně smíšené (kámen – cihla) bez izolací, konstrukce objektu je zděná, případně smíšená (cihla, kámen), stěny mají tloušťku cca 40 cm a stropy jsou pravděpodobně z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Dispozice domu nebyly zjištěny, pravděpodobně se jedná o obytné přízemí domu a částečně obytné podkroví - podlahová plocha (užitná) se dle plochy zastavěné odhaduje na cca 100 m2. Dům je dle vizuálního pohledu v původním zanedbaném stavu. Rodinný dům je uvažován k celkové rekonstrukci. Na pozemku jsou okrasné a ovocné dřeviny, je v udržovaném stavu a je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: zděná kolna.

Historie podání
27.02.2019 14:15:56.302 231018001 přihodil na 52.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem