Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 21018003, Nejvyšší podání 750.000 CZK

Rodinný dům Místo- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
21018
Číslo jednací
21018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-21 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-03-21 15:35:00
Odhadní cena
950.000 CZK
Nejnižší podání
475.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
130.000 CZK

Předmět dražby
- Podíl o velikosti ½ na nemovitostech: Pozemek parc.č. 603- ostatní plocha Pozemek parc.č. 604- trvalý travní porost Pozemek parc.č. 605- ostatní plocha Pozemek parc.č. 606- trvalý travní porost Pozemek parc.č. 607- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba- budova bez č.p./če, zemědělská stavba, stavba stojí na pozemku parc. č. 607 Pozemek parc.č. 608/1- zahrada Pozemek parc.č. 608/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba- budova Místo, č. p. 901, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 608/2 Pozemek parc.č. 609/2- trvalý travní porost Pozemek parc.č. 610- trvalý travní porost Pozemek parc.č. 611- ostatní plocha Pozemek parc.č. 613- trvalý travní porost Včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 33 pro katastrální území Místo

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou. V domě je jeden byt 6+1. Půdní prostor je bez využití. Základy tvoří základové pasy. Svislé nosné konstrukce jsou zděné smíšené kamenné a cihlové. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem a klenbové. Střešní konstrukce je dřevěná sedlová. Střešní krytina je z asfaltových šablon. Klempířské konstrukce jsou z poplastovaného plechu. Bleskosvod není instalován. Fasáda je vápenná cementová hladká Okna jsou dřevěná s izolačním sklem. Dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v kuchyni a koupelnách. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou a textilní krytinou. Schodiště je betonové a dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka, sklokeramická varná deska. Vybavení koupelny: vana, sprchový kout, umyvadlo, splachovací WC. Vytápění domu je ÚT kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody je elektrickým bojlerem. Odpad je sveden do jímky s trativodem. Voda: vlastní studna - pouze užitková. Elektroinstalace je světelná i motorová. Plyn není zaveden. Stáří stavby domu nebylo doloženo, je odhadováno z roku 1910, tedy 108 let. Současný technický stav je po částečné modernizaci v roce 1996 průměrný. Celkovou životnost odhaduji na 135 let, za předpokladu řádné údržby. Součástí je samostatně stojící nepodsklepená jednopodlažní hospodářská stavba - stodola se sedlovou střechou. Pozemky o celkové výměře cca 9 000 m2.

Historie podání
21.03.2018 15:29:41.586 21018003 přihodil na 750.000 CZK
21.03.2018 15:27:01.175 21018001 přihodil na 710.000 CZK
21.03.2018 15:25:59.742 21018003 přihodil na 700.000 CZK
21.03.2018 15:24:55.836 21018001 přihodil na 660.000 CZK
21.03.2018 15:24:36.178 21018003 přihodil na 650.000 CZK
21.03.2018 15:20:17.849 21018001 přihodil na 610.000 CZK
21.03.2018 15:19:14.475 21018003 přihodil na 600.000 CZK
21.03.2018 15:17:31.062 21018001 přihodil na 560.000 CZK
21.03.2018 15:17:04.778 21018003 přihodil na 550.000 CZK
21.03.2018 15:13:36.332 21018001 přihodil na 510.000 CZK
21.03.2018 15:10:56.415 21018003 přihodil na 500.000 CZK
21.03.2018 14:48:23.661 21018001 přihodil na 475.000 CZK