Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Orlová

Pozemek

 Mapa

ID
545035
Číslo jednací
95/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-09-27 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-09-27 15:15:00
Odhadní cena
1.000.000 CZK
Nejnižší podání
670.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č.- 3282- ostatní plocha - pozemek parc.č.- 3283/1- orná půda - pozemek parc.č.- 3284- ostatní plocha - pozemek parc.č.- 3285- lesní pozemek - pozemek parc.č.- 3286- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 615 pro katastrální území Doubrava u Orlové 2.- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 875- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 654 pro katastrální území Orlová

Část pozemku (asi 1580 m2) parc. č. 3283/1 náleží k zastavitelné ploše Z25 – plocha smíšená obytná. Ostatní pozemky jsou orná půda, lesní pozemek, ostatní. Rozloha 6 287m2. Podíl na pozemku orná půda o rozloze 4623m2.

Historie podání