Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 41019005, Nejvyšší podání 305.000 CZK

Pozemky Hoštka, Chvalín, osobní automobil

Pozemek

 Mapa

ID
41019
Číslo jednací
41019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-15 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-05-15 15:25:00
Odhadní cena
202.600 CZK
Nejnižší podání
101.300 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 2586/5- vinice (výměra 4989 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 506 pro katastrální území Hoštka 2. - podíl o velikosti 1/2 na pozemku pac.č. 378/17- orná půda (celková výměra 5515 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 99 pro katastrální území Chvalín 3.- osobní automobil typu Hyundai Getz, rok výroby 2005, reg. Zn. 3U3 0651 - náušnice ze žlutého kovu s modrým kamenem

1. Nemovité věci se nachází na jihozápadním okraji území obce Hoštka, katastrální území Hoštka, v okrajové části jinak klidné lokality, v nezastavěné části obce, v jejím extravilánu. Na pozemku se nacházejí trvalé viniční porosty. 2. Nemovité věci se nachází na severovýchodním okraji obce Chvalín, katastrální území Chvalín, v nezastavěné části jinak klidné lokality, v extravilánu obce, vně území řešeného platným územním plánem obce.

Historie podání
15.05.2019 17:16:23.257 41019005 přihodil na 305.000 CZK
15.05.2019 17:16:06.630 41019001 přihodil na 300.000 CZK
15.05.2019 17:14:02.580 41019005 přihodil na 295.000 CZK
15.05.2019 17:13:48.027 41019001 přihodil na 290.000 CZK
15.05.2019 17:10:26.978 41019005 přihodil na 285.000 CZK
15.05.2019 17:10:12.995 41019001 přihodil na 280.000 CZK
15.05.2019 17:09:38.924 41019005 přihodil na 275.000 CZK
15.05.2019 17:09:25.991 41019001 přihodil na 270.000 CZK
15.05.2019 17:08:18.400 41019005 přihodil na 265.000 CZK
15.05.2019 17:07:59.376 41019001 přihodil na 260.000 CZK
15.05.2019 17:03:43.519 41019005 přihodil na 255.000 CZK
15.05.2019 17:03:16.933 41019001 přihodil na 250.000 CZK
15.05.2019 17:02:16.541 41019005 přihodil na 245.000 CZK
15.05.2019 17:02:04.315 41019006 přihodil na 240.000 CZK
15.05.2019 17:00:25.231 41019005 přihodil na 235.000 CZK
15.05.2019 17:00:00.975 41019006 přihodil na 230.000 CZK
15.05.2019 16:58:59.867 41019005 přihodil na 225.000 CZK
15.05.2019 16:58:40.271 41019006 přihodil na 220.000 CZK
15.05.2019 16:57:19.321 41019005 přihodil na 215.000 CZK
15.05.2019 16:57:03.704 41019001 přihodil na 210.000 CZK
15.05.2019 16:53:41.189 41019006 přihodil na 205.000 CZK
15.05.2019 16:51:16.986 41019005 přihodil na 200.000 CZK
15.05.2019 16:50:49.075 41019006 přihodil na 195.000 CZK
15.05.2019 16:43:18.784 41019005 přihodil na 185.000 CZK
15.05.2019 16:42:08.641 41019006 přihodil na 180.000 CZK
15.05.2019 16:41:05.858 41019005 přihodil na 175.000 CZK
15.05.2019 16:40:48.055 41019005 přihodil na 170.000 CZK
15.05.2019 16:40:04.082 41019001 přihodil na 165.000 CZK
15.05.2019 16:39:47.407 41019005 přihodil na 160.000 CZK
15.05.2019 16:39:13.364 41019001 přihodil na 155.000 CZK
15.05.2019 16:38:20.893 41019005 přihodil na 150.000 CZK
15.05.2019 16:37:34.075 41019001 přihodil na 137.000 CZK
15.05.2019 16:36:49.716 41019005 přihodil na 132.000 CZK
15.05.2019 16:36:30.116 41019008 přihodil na 127.000 CZK
15.05.2019 16:34:47.044 41019005 přihodil na 122.000 CZK
15.05.2019 16:33:43.337 41019001 přihodil na 117.000 CZK
15.05.2019 16:33:01.279 41019005 přihodil na 112.000 CZK
15.05.2019 16:31:34.621 41019001 přihodil na 107.000 CZK
15.05.2019 16:31:16.542 41019004 přihodil na 101.300 CZK