Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Arnultovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
967906
Číslo jednací
39/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-30 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-08-30 15:00:00
Odhadní cena
2.010.000 CZK
Nejnižší podání
695.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc. č. 3/2- ostatní plocha - pozemek parc.č. 6/4- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 141 pro katastrální území Arnultovice u Lučního Chvojna - pozemek parc.č. 4- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Arnultovice č.p.45, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 4 - pozemek parc. č. 5- zahrada - pozemek parc. č. 6/1- ostatní plocha - pozemek parc. č. 277- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stavba bez čp./če., techn.vybavení vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Arnultovice u Lučního Chvojna

Budova č.p. 45 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 4, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna. Jedná se o stavbu bývalé školy, která v průběhu trvání prošla stavebními úpravami a v osmdesátých letech byla přestavěna na bydlení a jako zázemí pro účely provozu kostela. Budova pochází odhadem z roku 1920. V současné době je budova nevyužívaná, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Budova má suterén, přízemí,1.patro a půdu. Vnitřní dispozice budovy je tvořena: - v suterénu se nachází prostor sklepa, - v přízemí je chodba se schodištěm do patra a do suterénu, dvě obytné místnosti, místnost bývalé koupelny, záchod, přístavek skladového prostoru, - v 1.patře je chodba se schodištěm do přízemí a na půdu, a budoucí dvě rozestavěné bytové jednotky o velikosti 3+1 - půda, přístupná z 1.patra. Budova má vnitřní instalaci el. proudu, vody, kanalizace svedené do vlastní žumpy, pozůstatkem ústředního topení je odpojený kotel na tuhá paliva a demontované radiátory, ostatní vnitřní instalace jsou demontované, v rekonstrukci. Pozemky o výměře 1193m2.

Historie podání