Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 129018002, Nejvyšší podání 63.000 CZK

Pozemek Kozly u Tišic

Pozemek

 Mapa

ID
129018
Číslo jednací
129018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-22 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-08-22 16:20:00
Odhadní cena
125.000 CZK
Nejnižší podání
63.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
18.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 131/38- trvalý travní porost o výměře 4840 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 791 pro katastrální území Kozly u Tišic

Pozemek slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 4.840 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako trvalý travní porost. Část pozemku je porostlá náletovými dřevinami, část pozemku je obdělávaná, roste zde pšenice. Majitelé oceňované nemovitosti již nežijí, proto nebylo možné zjistit, kdo pozemek obdělává a zda je pozemek pronajímán na základě pachtovní smlouvy. Pozemek je rovinatý a není oplocen. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Historie podání
22.08.2018 16:10:05.181 129018002 přihodil na 63.000 CZK