Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 11018001, Nejvyšší podání 320.000 CZK

Rodinný dům Oldřichovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
11018
Číslo jednací
11018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-22 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-08-22 15:30:00
Odhadní cena
900.000 CZK
Nejnižší podání
315.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 137- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Oldřichovice, č.p. 26, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 137 - pozemek parc.č. 541/6- zahrada včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví č. 3571 pro katastrální území Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

Objekt bývalé restaurace, restaurace byla postavena jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Objekt je částečně podsklepený, v části je půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Objekt byl postaven odhadem v roce 1910. V minulosti sloužil jako restaurace s obytnou částí v podkroví. Stavba a zejména její vybavení je zdemolované a nadále nepoužitelné. Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je zděná z kotovic, stěny mají tloušťku 70- 80 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy s rovným podhledem. Střešní krytina je plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky objektu: vápenocementové, většinou poškozené. Zateplení pláště není provedeno. V objektu se nachází chodba o výměře 9,72 m2, chodba o výměře 10,66 m2, komora o výměře 4,08 m2, sklad o výměře 6,60 m2, předsíň o výměře 8,80 m2, plocha restaurace o výměře 86,82 m2, předsíň o výměře 8,27 m2, sklad o výměře 5,96 m2, schodiště o výměře 6,43 m2, chodba o výměře 14,37 m2, dámské WC o výměře 5,95 m2, koupelna o výměře 5,12 m2, dámské WC o výměře 7,98 m2, koupelna o výměře 4,80 m2, kuchyně o výměře 18,06 m2, pokoj o výměře 18,73 m2, pokoj o výměře 37,34 m2, pokoj o výměře 14,91 m2, pokoj o výměře 11,86 m2, sklep o výměře 14,40 m2, garáž o výměře 14,58 m2. Podlahová plocha činí 286,47 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 315,46 m2. Vnitřní omítky: vápenocementové – poškozené, v části místností chybí. Jsou zde instalována dřevěná kastlová okna, příslušenství oken chybí. Koupelna je bez vybavení, resp. Vybavení je poničené. Na oddělených WC se nachází toto vybavení: klasická toaleta, umyvadlo. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevovláknité, ve značné části objektu dveře chybí. Zárubně jsou ocelové v 1NP a dřevěné v podkroví. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. V objektu není použita osvětlovací technika. V místnostech je podlaha řešena: keramická dlažba, cementový potěr, prkenná podlaha, v kuchyni je položena keramická dlažba, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položena keramická dlažba. V ostatních místnostech je keramická dlažba. V objektu se nenachází další vybavení. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do septiku teplé vody. Stěny vykazují známky poškození, střecha domu je zastaralá, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy v objektu jsou v dezolátním stavu, vybavení v objektu chybí a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Objekt je ve špatném stavu. Na pozemku u objektu se nachází náletové dřeviny a pozemek je oplocen dřevěným plotem. Samotný pozemek je mírně svažitý, místy svažitý, 1920 m2. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Historie podání
22.08.2018 15:04:46.595 11018001 přihodil na 320.000 CZK