Pozemky Veselíčko

Pozemek

 Mapa

ID
65019
Číslo jednací
65019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-31 13:45:00
 Ukončení dražby
2019-07-31 14:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
219.942 CZK
Nejnižší podání
147.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 156- orná půda (3183 m2) - pozemek parc.č. 161- orná půda (1601 m2) - pozemek parc.č. 162- orná půda (1780 m2) - pozemek parc.č. 211- orná půda (2275 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Bilina.

Pozemky parc.č 156 o výměře 3183 m2 , parc.č. 161 o výměře 1601 m2, parc.č. 162 o výměře 1780 m2 a parc.č. 211 o výměře 2275 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda.