Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 51019002, Nejvyšší podání 35.000 CZK

Pozemky Ořechov- podíl 1/12

Pozemek

 Mapa

ID
51019
Číslo jednací
51019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-03 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-07-03 14:45:00
Odhadní cena
41.000 CZK
Nejnižší podání
20.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 6229- orná půda (17778 m2) pozemek parc.č. 7707- orná půda (3500 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- venkov, na listu vlastnictví č. 394 pro katastrální území Ořechov

Pozemky parc. č. 6229 o výměře 17778 m2 a parc. č. 7707 o výměře 3500 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Výměra pozemků činí celkem 21278 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy P – plochy zemědělské.

Historie podání
03.07.2019 14:35:40.433 51019002 přihodil na 35.000 CZK
03.07.2019 14:34:51.799 51019001 přihodil na 31.000 CZK
03.07.2019 14:34:27.799 51019002 přihodil na 30.500 CZK
03.07.2019 14:32:00.862 51019001 přihodil na 30.000 CZK
03.07.2019 14:30:36.089 51019002 přihodil na 29.000 CZK
03.07.2019 14:29:56.950 51019001 přihodil na 28.000 CZK
03.07.2019 14:29:25.820 51019002 přihodil na 27.500 CZK
03.07.2019 14:26:39.626 51019001 přihodil na 27.000 CZK
03.07.2019 14:21:11.589 51019002 přihodil na 26.500 CZK
03.07.2019 14:08:25.506 51019001 přihodil na 26.000 CZK
03.07.2019 14:06:09.198 51019002 přihodil na 25.500 CZK
03.07.2019 14:04:01.644 51019001 přihodil na 25.000 CZK
03.07.2019 14:01:11.336 51019002 přihodil na 24.500 CZK
03.07.2019 14:00:45.143 51019002 přihodil na 22.500 CZK
03.07.2019 14:00:24.816 51019002 přihodil na 20.500 CZK