Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 2019001, Nejvyšší podání 17.000 CZK

Pozemky Malé Březno

Pozemek

 Mapa

ID
02019
Číslo jednací
02019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-27 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-02-27 15:30:00
Odhadní cena
33.000 CZK
Nejnižší podání
17.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
4.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc. č. 381/3- lesní pozemek (výměra 563 m2) - pozemek parc. č. 381/4- lesní pozemek (výměra 1332 m2) - pozemek parc. č. 392/2- trvalý travní porost (výměra 210 m2) - pozemek parc. č. 392/3- trvalý travní porost (výměra 196 m2) - pozemek parc. č. 396/3- trvalý travní porost (výměra 327 m2) - pozemek parc. č. 402/2- lesní pozemek (výměra 1161 m2) - pozemek parc. č. 402/3- lesní pozemek (výměra 86 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 212 pro katastrální území Malé Březno nad Labem.

Pozemek čís. parcely 381/3, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 563 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako lesní pozemek, způsob využití – lesní pozemek, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území. Pozemek čís. parcely 381/4, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 1332 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako lesní pozemek, způsob využití – lesní pozemek, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území. Pozemek čís. parcely 392/2, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 210 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako trvalý travní porost, způsob využití – trvalý travní porost, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond. Pozemek čís. parcely 392/3, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 196 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako trvalý travní porost, způsob využití – trvalý travní porost, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond. Pozemek čís. parcely 396/3, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 327 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako trvalý travní porost, způsob využití – trvalý travní porost, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond. Pozemek čís. parcely 402/2, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 1161 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako lesní pozemek, způsob využití – lesní pozemek, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území. Pozemek čís. parcely 402/3, k.ú.Malé Březno nad Labem, o výměře 86 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako lesní pozemek, způsob využití – lesní pozemek, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území.

Historie podání
27.02.2019 15:01:06.097 2019001 přihodil na 17.000 CZK