Pozemky Ostré- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
28019
Číslo jednací
28019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 13:15:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 13:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
140.000 CZK
Nejnižší podání
70.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
18.000 CZK

Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5, slovy jedna pětina, na těchto nemovitostech: pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 246/1, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 246/2, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 249, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 250/14, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 250/22, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 250/29, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 252, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 260/7, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 260/8, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 260/23, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 260/24, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 287/2, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 289/7, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 289/9, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 313/5, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 313/7, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 313/8, chmelnice, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 898/3, ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 97 pro katastrální území Ostré

Pozemky parc. č. 246/1; 246/2; 249; 250/14; 250/22; 250/29; 252; 260/23; 260/24; 287/2; 289/7; 289/9; 313/5; 313/7; 313/8 slouží k zemědělským účelům, celková rozloha pozemků činí 33.325 m2. Přepočtená rozloha pozemků, odpovídající oceňovanému podílu 1/5, činí 6.665 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - plochy zemědělské - chmelnice a orná půda, popř. sady (p.č. 246/1). Samotné pozemky jsou rovinaté či mírně svažité. K pozemkům se lze dostat bez problému po zpevněné obecní cestě. Pozemky parc. č. 260/7; 260/8 a 898/3 jsou stavební pozemky, o celkové rozloze 383 m2. Přepočtená rozloha pozemků, odpovídající oceňovanému podílu 1/5, činí 76,6 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako Plochy bydlení - bydlení individuální městského a příměstského typu. Pozemky jsou bez porostů a jsou bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.