Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 866351002, Nejvyšší podání 680.000 CZK

Rodinný dům Ústí nad Labem- Vaňov- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
866351
Číslo jednací
144017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-21 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-12-21 16:05:00
Odhadní cena
1.195.250 CZK
Nejnižší podání
598.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - pozemek parc.č. 407- zahrada - pozemek parc.č. 410/1- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 410/2- zahrada - pozemek parc.č. 411- zahrada - pozemek parc.č. 412- zahrada - pozemek parc.č. 413- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vaňov, č. p. 69, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 413 - pozemek parc.č. 414- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Vaňov, č.ev. 140, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 414 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 140 pro katastrální území Vaňov

Rodinný dům č.p. 69 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 413, k.ú. Vaňov. Nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostorů domu, prohlídka domu byla provedena pouze zvnějšku. Vnitřní dispozici domu se pro neumožnění prohlídky nepodařilo zjistit. Na pozemcích se dále nachází přípojky inženýrských sítí vody, elektrické energie, oplocení, venkovní schody, opěrné zídky, zpevněné plochy apod. Jedná se o pozemky- památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond. Na pozemku čís. parcely 414 se nachází stavba garáže s č.e. 140. Pozemky 11 041m2.

Historie podání
21.12.2017 15:56:41.853 866351002 přihodil na 680.000 CZK
21.12.2017 15:53:01.458 866351001 přihodil na 660.000 CZK
21.12.2017 15:51:44.353 866351002 přihodil na 650.000 CZK
21.12.2017 15:47:14.742 866351001 přihodil na 620.000 CZK
21.12.2017 15:44:39.977 866351002 přihodil na 600.000 CZK