Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 278018002, Nejvyšší podání 2.600.000 CZK

Byt 1+kk Praha Karlín

Byt

 Mapa

ID
278018
Číslo jednací
278018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-23 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-23 16:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
2.600.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
470.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 55/16, byt v budově Karlín, č. p. 55, bytový dům. LV 1115, na pozemku parc.č. 316/1, LV 1115 - podíl o velikosti 4019/155619 na společných částech domu- budově Karlín, č. p. 55, bytový dům. LV 1115, na pozemku parc.č. 316/1, LV 1115 - podíl o velikosti 4019/155619 na pozemku parc.č. 316/1- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1649, 1115 pro katastrální území Karlín

Byt o výměře 40,19 m2. Byt 1+kk. Nachází se v zástavbě Městské části Prahy 8, k.ú. Karlín. Lokalitu tvoří převážně stavby rezidenčního typu a dále komerčních kancelářských budov. Karlín se nachází v blízkosti centra města, veškerá občanská vybavenost, služby a městská hromadná doprava jsou dosažitelné. Budova se nachází v ulici Křižíkova v blízkosti tramvajové zastávky Karlínské náměstí a stanice metra B Křižíkova. Jedná se o bytovou jednotku v budově, která prošla v roce 2002 částečnou rekonstrukcí z důvodu povodní. Budova má šest nadzemních podlaží, kterými prochází schodiště, a je vybavena osobním výtahem. Jedná se o funkcionalistickou budovu z let 1924 – 1939. Budova je po částečných rekonstrukcích a má ústřední vytápění s kotelnou umístěnou v 6. NP. Byt po rekonstrukci, která byla provedena v roce 2014.

Historie podání
23.10.2018 15:46:15.941 278018002 přihodil na 2.600.000 CZK