Pozemky Charvatce u Martiněvsi

Pozemek

 Mapa

ID
89019
Číslo jednací
89019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 15:30:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
400.000 CZK
Nejnižší podání
200.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1100/6- orná půda (4495 m2) - pozemek parc.č. 1100/18- orná půda (4918 m2) - pozemek parc.č. 1100/19- orná půda (41 m2) - pozemek parc.č. 1133/2- orná půda (4812 m2) - pozemek parc.č. 1134/4- ostatní plocha (149 m2) - pozemek parc.č. 1137/1- orná půda (2454 m2) - pozemek parc.č. 1137/3- ostatní plocha (330 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 353 pro katastrální území Charvatce u Martiněvsi

Jde převážně o mírně svažitá pole, druhu orná půda, se způsobem ochrany zemědělský půdní fond, zemědělsky obhospodařovaná. Nepodařilo se však zjistit, zda jsou oceňované pozemky pronajaty. V blízkosti pozemků nejsou dostupné inženýrské sítě. Celková výměra 17 199 m2.