Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 20018003, Nejvyšší podání 110.000 CZK

Byt 2+1 Ústí nad Labem- podíl 1/4

Byt

 Mapa

ID
20018
Číslo jednací
20018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-13 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-06-13 16:40:00
Odhadní cena
112.000 CZK
Nejnižší podání
56.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
16.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: - bytová jednotka č. 54/9, byt v budově Klíše, č.p. 54, bytový dům, LV 1987, na parcele 832, LV 1987 - podíl o velikosti 651/8449 na společných částech domu- budově Klíše, č.p. 54, bytový dům, LV 1987, na parcele 832, LV 1987 - podíl o velikosti 651/8449 na pozemku parc.č. 832- zastavěná plocha a nádvoří včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 3159 pro katastrální území Klíše

Provedení prohlídky nebylo umožněno. Byt je situován v bytovém domě č.p. 54 v 3. nadzemním podlaží. Bytový dům je postaven na pozemku čís. parcely 832, k.ú. Klíše. Podle informace jde o byt o velikosti 2+1, sestává z předsíně, kuchyně, dvou pokojů, spíže, koupelny a WC. Podlahová plocha bytu činí 56 m2. Vybavení bytu nebylo zjištěno, byt nebyl zpřístupněn. Podle informace chybí vybavení kuchyně, podlahy bytu jsou opatřeny parketami/vlysy, v kuchyni povlaky z PVC, v koupelně keramickou dlažbou, okna bytu jsou dřevěná špaletová. Podle informací je byt v původním stavu, běžně udržovaný, vzhledem k opotřebení vyžaduje rekonstrukci nebo modernizaci. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu):Stavba má svislé nosné konstrukce zděné se založením na základových pasech, střecha je z části valbová s taškovou krytinou, s části plochá, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná špaletová a plastová s izolačními dvojskly, fasádní omítky jsou hladké, do výše 1. nadzemního podlaží jsou vnější povrchy opatřeny keramickým fasádním obkladem, vnitřní omítky jsou hladké, v kuchyni a koupelně doplněné keramickými obklady, schodiště jsou betonová s teracovými stupni, dveře jsou dřevěné plné. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z kotelny umístěné v domě, včetně přípravy teplé vody. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, nap ř. část původních oken byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, vyměněny vchodové dveře, apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Exteriér domu vykazuje známky zanedbané údržby, opadání omítky, keramické obklady poškozeny graffiti. Byt je v současné době podle telefonického vyjádření manžela spoluvlastnice pronajatý. Nájemní smlouva nebyla předložena, doba trvání nájemního vztahu ani výše nájemného není známa.

Historie podání
13.06.2018 16:34:17.211 20018003 přihodil na 110.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
13.06.2018 16:25:19.277 20018001 přihodil na 110.000 CZK
13.06.2018 16:24:26.344 20018003 přihodil na 100.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
13.06.2018 16:15:30.128 20018001 přihodil na 100.000 CZK
13.06.2018 16:14:56.272 20018003 přihodil na 90.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
13.06.2018 16:05:49.561 20018001 přihodil na 90.000 CZK
13.06.2018 16:04:25.074 20018003 přihodil na 80.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
13.06.2018 15:56:35.360 20018001 přihodil na 80.000 CZK
13.06.2018 15:54:08.761 20018003 přihodil na 70.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
13.06.2018 15:49:45.476 20018001 přihodil na 70.000 CZK
13.06.2018 15:48:31.451 20018003 přihodil na 60.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
13.06.2018 15:42:06.392 20018001 přihodil na 60.000 CZK
13.06.2018 15:16:03.153 20018003 přihodil na 56.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem