Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 160018001, Nejvyšší podání 1.840.000 CZK

Rodinný dům Sobědruhy

Rodinný dům

 Mapa

ID
160018
Číslo jednací
160018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-26 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-06-26 14:30:00
Odhadní cena
3.100.000 CZK
Nejnižší podání
1.840.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
200.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 187- zahrada o výměře 4 060 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 78 pro katastrální území Sobědruhy 2. - pozemek parc.č. 186/1- zahrada o výměře 517 m2 - pozemek parc.č. 186/2- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2, součástí je stavba: Sobědruhy, č.p. 433, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 186/2 - pozemek parc.č. 186/3- zahrada o výměře 6 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 453 pro katastrální území Sobědruhy

Rodinný dům je zcela podsklepený, s plochou střechou, svým průčelím směřující do ulice, od které je oddělen oplocením a vstupními vrátky, v zahradě je vysázeno několik okrasných porostů, je vyhloubena studna a nádvoří je částečně zpevněno betonovou mazaninou. Dům je napojen na přípojky elektro, vody, s možností napojení na kanalizaci a plyn. 1.PP objektu slouží jako garáž s dílnou a skladem, v obou nadzemních podlažích je po jedné bytové jednotce obsahující kuchyň s předsíní, jídelnu, 3 pokoje s balkony. Dům dlouhodobě neužívám, zdevastován. Chybí kotel, podlahy, vybavení kuchyně,… Pozemky na LV 453 tvoří se stavbou a stavebním pozemkem funkční celek, pozemky podle LV 78 jsou nestavební, zařazené do ÚP k zastavění stavbami pro bydlení. Zastavěná plocha všech podlaží je 360 m2.

Historie podání
26.06.2019 14:01:49.542 160018001 přihodil na 1.840.000 CZK