Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+kk České Budějovice

Byt

 Mapa

ID
324018
Číslo jednací
324018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-06 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-11-06 14:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.600.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
349.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1977/4- byt v budově České Budějovice 3, č.p. 1977, byt.dům, LV 8904, na parcele 4616, LV 8904 - podíl o velikosti 6960/84210 na společných částech domu- budově České Budějovice 3, č.p. 1977, byt.dům, LV 8904, na parcele 4616, LV 8904 - podíl o velikosti 6960/84210 na pozemku parc.č. 4616- zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 4617- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 10572 pro katastrální území České Budějovice 3 -příslušný podíl na parcele č. 4617- zahrada zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 8904 pro katastrální území České Budějovice 3

Byt o výměře 69,6 m2. Byt 3+1. Bytová jednotka standardního provedení s průměrným opotřebením. Nachází se v Českých Budějovicích při veřejné komunikaci Lipenská. V okolí je dostupná veškerá občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část v širším centru města.

Historie podání