Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+1 Bílina

Byt

 Mapa

ID
419332
Číslo jednací
97/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-10-11 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-10-11 15:30:00
Odhadní cena
200.000 CZK
Nejnižší podání
100.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 255/9- byt v budově Pražské Předměstí č. p. 255, bydlení, LV 3490, na pozemku parc. č. 336/10, LV 3490 - podíl o velikosti 81/7468 na společných částech domu- budově Pražské Předměstí č. p. 255, bydlení, LV 3490, na pozemku parc. č. 336/10, LV 3490 - podíl o velikosti 81/7468 na pozemku parc.č. 336/10- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 6668 pro katastrální území Bílina.

Byt je situován v bytovém domě č.p. 255 ve 2. podlaží. Byt o velikosti 2+1 sestává z předsíně, kuchyně, 2 pokojů, koupelny, WC a loggie. K bytu náleží sklepní kóje v suterénu. Podlahová plocha bytu činí 48,60 m2. Vybavení bytu nebylo zjištěno, byt nebyl zpřístupněn. Podle informace správce domu, společnosti Sever Plus s.r.o., byt užívá bývalý nájemník, který v bytě přechovává velký počet koček, byt je neudržovaný a některé vybavení bytu je značně poškozeno. Vzhledem k informaci správce domu, společnosti Sever Plus, s.r.o., předpokládáme zhoršený stavební stav bytu. Bytový dům má výtah, vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Bytový dům pochází cca z roku 1975, jeho stáří ke dni ocenění jsou tedy přibližně 42 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny včetně oken a fasády se zateplením. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě. Byt bez právního důvodu užívá bývalý nájemník. Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 13.3.2013, č.j. 18 C 118/2012-35 bylo rozhodnuto o povinnosti povinného vyklidit byt.

Historie podání