Pozemky Stadice

Pozemek

 Mapa

ID
86019
Číslo jednací
86019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 15:15:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
270.000 CZK
Nejnižší podání
135.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 551/1- ostatní plocha (270 m2) - pozemek parc.č. 552/1- trvalý travní porost (2615 m2) - pozemek parc.č. 553- ostatní plocha (50 m2) - pozemek parc.č. 585- ostatní plocha (198 m2) - pozemek parc.č. 586- trvalý travní porost (5017 m2) - pozemek parc.č. 587- ostatní plocha (374 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 112 pro katastrální území Stadice

Nemovité věci se nachází na území obce Řehlovice, místní části Stadice, v okrajové lokalitě bez zástavby, v blízkosti dálnice D8. Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani venkovní úpravy. Pozemek čís. parcely 551/1, k.ú. Stadice, o výměře 270 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako ostatní plocha, neplodná půda, způsob ochrany –- památkově chráněné území, chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna. Pozemek čís. parcely 552/1, k.ú. Stadice, o výměře 2615 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako trvalý travní porost, způsob ochrany –- památkově chráněné území, chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna. Pozemek čís. parcely 553, k.ú. Stadice, o výměře 50 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako ostatní plocha, neplodná půda, způsob ochrany –- památkově chráněné území, chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna. Pozemek čís. parcely 585, k.ú. Stadice, o výměře 198 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako ostatní plocha, neplodná půda, způsob ochrany –- památkově chráněné území, chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna. Pozemek čís. parcely 586, k.ú. Stadice, o výměře 5017 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako trvalý travní porost, způsob ochrany –- památkově chráněné území, chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna. Pozemek čís. parcely 587, k.ú. Stadice, o výměře 374 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako ostatní plocha, neplodná půda, způsob ochrany –- památkově chráněné území, chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna.