Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 871115001, Nejvyšší podání 420.000 CZK

Byt 3+1 Most

Byt

 Mapa

ID
871115
Číslo jednací
99/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-11-22 14:45:00
 Ukončení dražby
2017-11-22 16:05:00
Odhadní cena
450.000 CZK
Nejnižší podání
225.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
65.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1052/83, byt v budově Most, č.p. 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, byt.dům, LV 5224 na pozemku parc.č. 6795, LV 5224, 6796, LV 5224, 6797, LV 5224, 6798, LV 5224, 6799, LV 5224, 6800, LV 5224, 6801, LV 5224, 6802, LV 5224, 6803, LV 5224, 6804, LV 5224 - podíl o velikosti 6827/1374573 na společných částech domu- budově Most, č.p. 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, byt.dům, LV 5224 na pozemku parc.č. 6795, LV 5224, 6796, LV 5224, 6797, LV 5224, 6798, LV 5224, 6799, LV 5224, 6800, LV 5224, 6801, LV 5224, 6802, LV 5224, 6803, LV 5224, 6804, LV 5224 - podíl o velikosti 6827/1374573 na pozemku parc.č. 6795- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6796- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6797- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6798- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6799- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6800- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6801- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6802- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6803- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6804- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 11880 pro katastrální území Most II

Byt je situován v 5. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1148, 1149, 1150, 1151 a 1152 umístěného na pozemcích čís. parcel 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803 a 6804, k.ú. Most II, v ulici Jaroslava Haška v Mostě. Bytový dům má 8 nadzemních podlaží (s bytovými jednotkami a se společnými prostory). Byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím sestává z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny s WC, loggie a komory. Celková podlahová plocha bytu činí 68, 27 m2. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s krytinou z PVC, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s omítkou a nátěrem. V každé sekci bytového domu je výtah. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, kanalizace, vody a zemního plynu. Vytápění je ústřední z dálkového zdroje, ohřev vody je z dálkového zdroje. Vybavení oceňovaného bytu tvoří rohová vana, umývadlo a záchod, kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny krytinou z PVC, keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Bytový dům byl kolaudován v roce 1971, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 46 let. Dům byl rekonstruován, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, bylo provedeno zateplení fasády domu, obnovena střešní krytina, obnoveny vstupní vchodové dveře apod. Stavební stav domu odpovídá jeho stáří a běžné údržbě. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Byt byl rekonstruován vč. původního bytového jádra, je osazena nová kuchyňská linka vč. spotřebičů, nové nášlapné vrstvy podlah, vnitřní rozvody elektřiny apod. Byt je řádně udržován. Celkový technický stav oceňovaného bytu lze hodnotit jako dobrý.

Historie podání
22.11.2017 15:59:56.393 871115001 přihodil na 420.000 CZK
22.11.2017 15:54:46.966 871115003 přihodil na 410.000 CZK
22.11.2017 15:49:50.866 871115001 přihodil na 400.000 CZK
22.11.2017 15:43:29.691 871115003 přihodil na 390.000 CZK
22.11.2017 15:39:44.610 871115001 přihodil na 370.000 CZK
22.11.2017 15:33:07.842 871115003 přihodil na 360.000 CZK
22.11.2017 15:29:48.183 871115001 přihodil na 350.000 CZK
22.11.2017 15:23:06.535 871115003 přihodil na 340.000 CZK
22.11.2017 15:15:32.174 871115005 přihodil na 330.000 CZK
22.11.2017 15:14:22.130 871115004 přihodil na 320.000 CZK
22.11.2017 15:14:06.454 871115003 přihodil na 310.000 CZK
22.11.2017 15:08:09.082 871115004 přihodil na 300.000 CZK
22.11.2017 15:06:57.562 871115003 přihodil na 290.000 CZK
22.11.2017 15:06:34.416 871115004 přihodil na 280.000 CZK
22.11.2017 15:02:55.265 871115005 přihodil na 270.000 CZK
22.11.2017 14:57:59.750 871115004 přihodil na 260.000 CZK
22.11.2017 14:53:04.145 871115005 přihodil na 250.000 CZK
22.11.2017 14:47:57.124 871115006 přihodil na 235.000 CZK
22.11.2017 14:45:45.791 871115003 přihodil na 225.000 CZK