Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 203018001, Nejvyšší podání 75.000 CZK

Pozemek Vodňany- podíl 77/576

Pozemek

 Mapa

ID
203018
Číslo jednací
203018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-03 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-04-03 15:15:00
Odhadní cena
150.000 CZK
Nejnižší podání
75.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 77/576 na pozemku parc.č. 1167/11- vodní plocha (výměra 10239 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 4867 pro katastrální území Vodňany

Pozemek parc.č. 1167/11 o výměře 10.239 m2 je vedený v Katastru nemovitostí jako druh pozemku vodní plocha, způsob využití rybník. Rybník je situovaný asi 1 km severozápadně od města Vodňany a nachází se v soustavě rybníků. Do rybníka je voda přiváděna přivaděčem z Blanického potoka přes Malý Ústavní rybník, odtud je voda odváděna dále do řeky Blanice. Rybník je ohraničen hlavní hrází, která jej odděluje od rybníků Malý Ústavní a Doktorovský a boční hrází, které odděluje Dolní rybník od rybníka Velký Ústavní. Hlavní hráz je zemní, homogenní z místních materiálů. Rybník je využíván k chovu ryb. Přístup k soustavě rybníků je přes obecní pozemek, dále pak přes pozemek jiného vlastníka. Výše uvedený pozemek se z pohledu územního plánu města Vodňany nachází mimo zastavitelné území.

Historie podání
03.04.2019 14:46:39.044 203018001 přihodil na 75.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem