Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 3+kk Praha Dolní Počernice

Byt

 Mapa

ID
265018
Číslo jednací
265018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 14:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
6.500.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
653.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 214/11, byt v budově Dolní Počernice č.p. 214, bytový dům, LV 886, na parcele č. 296, LV 886 - podíl o velikosti 1179/741 na společných částech domu- budově Dolní Počernice č.p. 214, bytový dům, LV 886, na parcele č. 296, LV 886 - podíl o velikosti 1179/741 na pozemku parc.č. 296- zastavěná plocha a nádvoří - podíl o velikosti 1179/741 na pozemku parc.č. 297- zaharda, LV 886 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1055 pro katastrální území Dolní Počernice

Byt o výměře 117,9 m2. Byt 3+kk. Jedná se o bytovou jednotku kvalitního provedení a v dobrém stavu. Rekonstrukce domu proběhla v roce 2006. Nachází se v Městské části Praha - Dolní Počernice, která je součástí Prahy 14, při veřejné komunikaci K Zámku. V okolí je dostupná občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o okrajovou část města.

Historie podání