Pozemky Ostré- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
30019
Číslo jednací
30019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 13:45:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 14:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5, slovy jedna pětina, na těchto nemovitostech: pozemku, evidovaném jako stavební parcela, parcelní číslo 40/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 183/2, zahrada, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 919, ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 103 pro katastrální území Ostré

Objekt jsou stavební pozemky, s celkovou plochou 1357 m2. Přepočtená plocha pozemku, která odpovídá oceňovanému podílu, činí 271 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako Plochy bydlení - bydlení individuální venkovské. Na pozemcích se nachází okrasné dřeviny (borovice, modřín), starší a neudržované ovocné dřeviny a náletové dřeviny (např. černý bez). Oplocení tvoří z části dřevěný plot, z části zděný plot (zbytky zdiva) a částečně pletivo se sloupky. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Součástí jsou zbytky původních objektů (zbořeniště).