Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 1+1 Praha Smíchov

Byt

 Mapa

ID
255018
Číslo jednací
255018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-30 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-30 15:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.950.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
390.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 958/3 , byt v budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490, na parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 4329/124982 na společných částech domu budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490, na parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 4329/124982 na pozemku parc.č. 3539- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8337 pro katastrální území Smíchov

Byt o výměře 43, 29 m2. Byt 1+1. Jednotka je běžného provedení a je v průměrném stavu. Nachází se v Městské části Praha 5 - Smíchov, při veřejné komunikaci Grafická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání