Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Vodňany- podíl 77/576

Pozemek

 Mapa

ID
202018
Číslo jednací
202018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-03 15:15:00
 Ukončení dražby
2019-04-03 15:15:00
Odhadní cena
900 CZK
Nejnižší podání
450 CZK
Minimální příhoz
30 CZK
Jistota
100 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 77/576 na pozemku parc.č. 1167/18- ostatní plocha (výměra 182 m2) a na pozemku parc.č. 1839/31- vodní plocha (výměra 104 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 661 pro katastrální území Vodňany

Pozemek parc.č. 1167/18 o výměře 182 m2 je vedený v Katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek parc.č. 1839/31 o výměře 104 m2 je evidovaný jako druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Pozemky se nachází asi 1 km severozápadně od města Vodňany, vedle vodní plochy- Dolní rybník. Přístup je přes obecní pozemek, dále pak přes pozemek jiného vlastníka. Výše uvedené pozemky se z pohledu územního plánu města Vodňany nachází mimo zastavitelné území.

Historie podání