Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 60018004, Nejvyšší podání 135.000 CZK

Dům Dubí- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
60018
Číslo jednací
60018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-08 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-08-08 15:45:00
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
25.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 219- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dubí, č.p. 263, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 219 pozemek parc.č. 220- zahrada včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 709 pro katastrální území Dubí u Teplic

Prohlídka interiéru nebyla provedena. Objekt k bydlení č.p. 263, součást parc.č. 219, v k.ú. Dubí u Teplic je rohová stavba o 2 nadzemních podlažích s valbovým krovem s vikýři. Podsklepení nebylo zjištěno. Konstrukční řešení a vybavení: Jedná se o zděný objekt rohový se střechou valbového tvaru s taškovou krytinou (původní bobrovky), s vikýři a se zděnými komíny. Klempířské prvky zcela chybějí. Fasáda domu je pravděpodobně původní, do ulice zdobená, nicméně její části jsou místy odfouknuté a opadávají, stejně tak části říms apod. Dvorní strana domu je vesměs bez fasády. Součásti stavby je balkón, jehož konstrukce je odhalená, zůstalo původní kované zábradlí. Dům má převážně původní dřevěná okna, některá okenní křídla zcela chybí, jiná jsou částečně či zcela zazděná, jedno okno v patře se jeví obnovené. Stáří a stavební stav: Objekt k bydlení pochází pravděpodobně z počátku minulého století. Stavební stav objektu je nevalný – jsou zřejmé vážné stavební závady, kdy mj. z důvodu opadávající fasády a střešních tašek není bezpečné pohybovat se v blízkosti stavby. Objekt je značně zchátralý, zevně nejsou zřejmé žádné obnovy (vyjma jednoho novodobého okna). Stavba není ani řádně uzavřená (chybějící okenní křídla do dvora). Celek je v místě dlouhodobě vnímán jako problémový pro stavební stav i stav pozemku (skládka). Celek nemá funkční oplocení, na pozemku stojí letité neudržované dřevěné přístřešky. Pozemky: pozemky čís. parcely 219, součástí je objekt bydlení č.p. 263, v k.ú. Dubí u Teplic (v KN jako zastavěná plocha a nádvoří, výměra 309 m2) a čís. parcely 220 v k.ú. Dubí u Teplic (v KN jako zahrada, výměra 145 m2). Pozemky jsou mírně svažité k J/JZ, předpokládáme napojení na řád s pitnou vodou. V ulici vede veřejná kanalizace, ale informace o napojení objektu na ni není.

Historie podání
08.08.2018 15:37:43.436 60018004 přihodil na 135.000 CZK
08.08.2018 15:37:22.582 60018002 přihodil na 130.000 CZK
08.08.2018 15:34:41.784 60018004 přihodil na 125.000 CZK
08.08.2018 15:34:13.764 60018002 přihodil na 120.000 CZK
08.08.2018 15:31:53.694 60018004 přihodil na 115.000 CZK
08.08.2018 15:31:26.850 60018002 přihodil na 110.000 CZK
08.08.2018 15:29:53.428 60018004 přihodil na 105.000 CZK
08.08.2018 15:29:07.187 60018002 přihodil na 100.000 CZK
08.08.2018 15:27:42.537 60018004 přihodil na 85.000 CZK
08.08.2018 15:27:18.733 60018002 přihodil na 80.000 CZK
08.08.2018 15:24:20.473 60018004 přihodil na 75.000 CZK
08.08.2018 15:23:30.059 60018002 přihodil na 70.000 CZK
08.08.2018 15:03:20.941 60018004 přihodil na 65.000 CZK