Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+1 Praha Vinohrady

Byt

 Mapa

ID
286018
Číslo jednací
286018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-25 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-25 14:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
3.400.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
495.000 CZK

Předmět dražby
- jednotka č. 2437/1, jiný nebytový prostor v budově Vinohrady č. p. 2437, bytový dům, LV 560, na parcele č. 4029, LV 10133 - podíl o velikosti 605/3494 na společných částech domu- budově Vinohrady č. p. 2437, bytový dům, LV 560, na parcele č. 4029, LV 10133 - podíl o velikosti 605/3494 na pozemku parc.č. 4029- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 9703, 560, 10133 pro katastrální území Vinohrady - příslušný podíl na pozemku parc.č. 4028- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 10133 pro katastrální území Vinohrady

Jednotka o výměře 60, 5 m2. Velikost 2+1. Jednotku umístěná ve zděné budově bez výtahu, je zrekonstruovaná, kolaudace proběhla v 2. polovině roku 2014. Nachází se v 1. PP a je využívána jako byt. Bytový dům se nachází v ulici Irkutská v blízkosti tramvajové zastávky Krematorium Strašnice. Služby a městská hromadná doprava jsou dosažitelné.

Historie podání