Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 21019002, Nejvyšší podání 286.000 CZK

Rodinný dům Šluknov

Rodinný dům

 Mapa

ID
21019
Číslo jednací
21019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-22 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-05-22 15:20:00
Odhadní cena
350.000 CZK
Nejnižší podání
123.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek par.č. 817- zastavěná plocha a nádvoří (215 m2), součástí je stavba: Šluknov, č.p. 92, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 817 - pozemek parc.č. 818- zahrada (655 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 1837 pro katastrální území Šluknov

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven na konci 19. stol. a pro účely ocenění se jeho stáří uvažuje přibližně na 140 let. Základy jsou smíšené (kámen, cihly) bez izolací, objekt je smíšené konstrukce – hlavní část stavby je dřevěné konstrukce – jedná se o podstávkový dům s částečnými vyzdívkami v přízemí, v zadní části domu byla provedena zděná přístavba, stěny mají tloušťku 30 - 40 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena osinkocementovými šablonami a klempířské prvky jsou plechové. Vnější úprava pláště je provedena nátěry či mořením dřeva a vápenocementovou omítkou. Dům je bez zateplení. Dispozičně je dům řešen jako 3+1 s garáží a dílnou. V domě se nachází v přízemí chodba o výměře 14,95 m2, kuchyně o výměře 15,60 m2, obývací pokoj o výměře 36,20 m2, koupelna a WC o výměře 11,70 m2, schodiště o výměře 2,90 m2, garáž s dílnou o výměře 27,50 m2, v patře pak pokoj o výměře 16,00 m2, pokoj o výměře 8,40 m2, chodba o výměře 20,25 m2 a nevyužitá půda o výměře 58,55 m2. Podlahová plocha činí 126,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 212,05 m2. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Okna jsou dřevěná jednoduchá, v části špaletová. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih, západ. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně převážně chybí. Pro osvětlení jsou použita stropní svítidla. V místnostech je podlaha řešena v přízemí vybetonováním s položenými koberci a linem, v patře jsou podlahy prkenné s koberci. Půda má na podlaze cihly. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V – v současné době však odpojeno od distribuční sítě. Zdrojem vody je vodovod – v současné době odpojeno od distribuční sítě, je napojen na jímku a zemní plyn není zaveden. Dům nemá řešené vytápění – dříve byly v místnostech lokální kamna na tuhá paliva. Ohřev vody je řešen bojlerem. Stav objektu je převážně původní – dříve byla na objektu prováděna pouze průběžná údržba, nyní je objekt již v silně zanedbaném stavu. Stavebně konstrukční jsou převážně za hranicí životnosti, a to včetně prvků hlavních (zejm. svislé dřevěné konstrukce, podstávky), stejně tak prvky vnitřního vybavení, rozvody médií, výplně otvorů zcela dožité. Základy domu dožité bez izolací proti zemní vlhkosti. Střešní podbití a střešní trámy dobré – krytina střechy dožitá. Komín v části nově vystavěn a vyvložkován. Stavebně technický stav domu negativně ovlivnila i povodeň, při které byl dům v minulosti v přízemí zatopen. Rodinný dům je uvažován k celkové rozsáhlé rekonstrukci. Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot v dožitém stavu. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. K objektu náleží dřevěný kotec pro ustájení drobného zvířectva, zcela dožitý stav.

Historie podání
22.05.2019 15:10:39.121 21019002 přihodil na 286.000 CZK
22.05.2019 15:09:48.148 21019005 přihodil na 280.000 CZK
22.05.2019 15:05:18.569 21019002 přihodil na 276.000 CZK
22.05.2019 15:04:52.910 21019005 přihodil na 270.000 CZK
22.05.2019 15:00:26.050 21019002 přihodil na 266.000 CZK
22.05.2019 14:59:58.000 21019005 přihodil na 260.000 CZK
22.05.2019 14:57:08.980 21019002 přihodil na 251.000 CZK
22.05.2019 14:54:53.523 21019005 přihodil na 240.000 CZK
22.05.2019 14:50:28.019 21019002 přihodil na 235.000 CZK
22.05.2019 14:49:55.449 21019005 přihodil na 231.000 CZK
22.05.2019 14:46:44.951 21019002 přihodil na 220.000 CZK
22.05.2019 14:46:08.978 21019005 přihodil na 210.000 CZK
22.05.2019 14:44:57.268 21019002 přihodil na 203.000 CZK
22.05.2019 14:44:39.288 21019005 přihodil na 200.000 CZK
22.05.2019 14:43:49.211 21019002 přihodil na 193.000 CZK
22.05.2019 14:43:22.371 21019005 přihodil na 190.000 CZK
22.05.2019 14:41:58.794 21019002 přihodil na 183.500 CZK
22.05.2019 14:39:26.383 21019005 přihodil na 180.000 CZK
22.05.2019 14:35:50.002 21019004 přihodil na 173.000 CZK
22.05.2019 14:34:25.207 21019005 přihodil na 170.000 CZK
22.05.2019 14:31:41.698 21019004 přihodil na 163.000 CZK
22.05.2019 14:31:21.347 21019005 přihodil na 160.000 CZK
22.05.2019 14:29:55.070 21019004 přihodil na 153.000 CZK
22.05.2019 14:29:19.175 21019005 přihodil na 150.000 CZK
22.05.2019 14:27:39.988 21019004 přihodil na 143.000 CZK
22.05.2019 14:26:32.192 21019005 přihodil na 140.000 CZK
22.05.2019 14:25:26.569 21019004 přihodil na 135.000 CZK
22.05.2019 14:24:56.250 21019005 přihodil na 132.000 CZK
22.05.2019 14:22:33.053 21019004 přihodil na 129.000 CZK
22.05.2019 14:21:14.118 21019005 přihodil na 126.000 CZK
22.05.2019 14:03:56.101 21019004 přihodil na 123.000 CZK