Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 1+1 Bílina

Byt

 Mapa

ID
163018
Číslo jednací
163018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-26 16:00:00
 Ukončení dražby
2018-09-26 16:00:00
Odhadní cena
140.000 CZK
Nejnižší podání
80.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 360/61200 na nemovitostech: pozemek parc. č. 1638- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Teplické Předměstí, č.p. 752, 753, 754, 755, 756, byt.dům, stavba stojí na pozemku p.č.1638 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 7398 pro katastrální území Bílina

Podílu 360/61200 na nemovitostech odpovídá užívací právo k bytové jednotce o velikosti 1+1 o výměře podl. plochy 36 m2 v 6.NP domu č.p. 753. Nemovitost je situována jako samostatný objekt ulice, v nepravidelné sídlištní zástavbě sídliště Za Chlumem. Je umístěna u místní komunikace, od níž je oddělena zeleným pásem a chodníkem. Hlavními objekty nemovitosti jsou domy č.p. 752, 753, 754, 755, 756, další součástí je pouze pozemek. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek. V každém č.p. je situováno 23 bytových jednotek. Jedná se o panelový, osmipodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou, dům z roku 1969, technický stav je průměrný.

Historie podání