Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 156018001, Nejvyšší podání 23.000 CZK

Rodinný dům Varnsdorf- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
156018
Číslo jednací
156018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-29 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-08-29 15:45:00
Odhadní cena
45.000 CZK
Nejnižší podání
23.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 7929- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2, součástí je stavba: Varnsdorf, č.p. 19, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 7929 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 3288 pro katastrální území Varnsdorf

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, nachází se zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Dům je obdélníkového půdorysu s přístavbou patrně zemědělské části. Odhadem byl objekt postaven v roce 1930. V roce 1971 proběhla na obytné části rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střešní krytina - celková, vnější omítky - celková, úprava dispozice - částečná. Základy jsou betonové bez izolace, konstrukce objektu je zděná, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou částečně keramickobetonové a částečně dřevěné. Střecha je sedlová s vikýřem v hlavním průčelí, na přístavbě je střecha rovná, střešní krytina je na obytné části tvořena eternitovými šablonami a objekt je již bez klempířských prvků. Vnější omítky z roku 1971 jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům v obytné části 5+1. V domě se nachází rozměrné místnosti a chodby s vyššími stropy. Využití jednotlivých místností není dnes, vzhledem k horšímu stavu prostor, úplně zřejmé. Podkroví nese známky požáru, avšak stav střechy přesto vypadá dobrý. Podlahová plocha činí 180,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 230,00 m2. Zemědělská část nebyla, vzhledem ke kritickému stavu dlouhodobých konstrukcí, přeměřována (propadlé stropy, střecha, nesvázané zdi). Rodinný dům, kromě požáru, čelil rabování a „sběračům kovů“. V domě jsou vymlácená špaletová okna. Toaleta je bez vybavení. Dům nemá instalovány interiérové dveře, nejsou zde zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. Objekt nemá instalované osvětlení. Obytné prostory jsou orientovány na východ, západ. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, prkenná podlaha, popř. bez podlah. Další vybavení se v rodinném domě nenachází. Do domu již není zavedena elektřina. Chybí rozvody vodovodu, v objektu již nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. Dům nemá řešené vytápění a nejsou zde namontována topná tělesa. Dům nemá zdroj teplé vody. Stěny objektu jsou v zemědělské části poškozené, v obytné části jsou relativně dobré, střecha vykazuje známky poškození, okna vykazují známky poškození, podlahy vykazují známky poškození, objekt je bez vybavení a objekt je bez rozvodů. Stav rodinného domu je k rozsáhlé rekonstrukci či k demolici. K objektu nenáleží okolní pozemek, pouze přístup do objektu. Okolí je mírně svažité. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Možnosti parkování jsou nepříznivé.

Historie podání
29.08.2018 15:20:22.166 156018001 přihodil na 23.000 CZK