Nebytový prostor Kořenov

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
88019
Číslo jednací
88019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 15:15:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
420.000 CZK
Nejnižší podání
210.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
45.000 CZK

Předmět dražby
- jednotka č. 659/14, jiný nebytový prostor, v budově Kořenov, č.p. 659, obč.vyb, LV 1299, na parcele St. 627, LV 1299 - podíl o velikosti 27/642 na společných částech budovy: Kořenov, č.p. 659, obč.vyb, LV 1299, na parcele St. 627, LV 1299 - podíl o velikosti 27/642 na pozemku parc.č. st. 627- zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 1315 pro katastrální území Polubný

Nebytový prostor je svým charakterem a využitím klasickou bytovou jednotkou v bytovém domě. Jednotka je vybudována v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V části domu se nachází půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je zděná a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště je z polystyrenu. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště. Odhadem byl objekt postaven v roce 1930. Přibližně v roce 2003 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: zateplení pláště - celková, okna - celková, střecha - celková. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Stav bytového domu je dobrý. Jednotka je umístěna v 3. podlaží a dispozičně se jedná o garsonku. Součástí jednotky je zádveří o výměře 4,04 m2, koupelna s WC o výměře 4,50 m2, pokoj s kuchyňským koutem o výměře 17,85 m2. Podlahová plocha činí 26,39 m2 Jádro bylo vyzděné. Vnitřní omítky jsou štukové. V jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory mají orientaci na východ. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. V jednotce jsou dýhované plné interiérové dveře, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. Jednotka nemá instalované žádné osvětlení. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha, koupelna má keramickou dlažbu a v chodbě je prkenná podlaha. Další vybavení se v jednotce nenachází. Je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojení na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde není zaveden. Jednotka není vytápěna, původní závěsné radiátory chybí. Jednotka v současnosti nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny vykazují známky poškození, okna jsou bez vad, podlahy jsou podstandardního provedení (chybí krytina), vybavení je poškozeno a rozvody jsou poškozeny. Jednotka je před rekonstrukcí.