Pozemky Bojenice

Pozemek

 Mapa

ID
64019
Číslo jednací
64019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-09-11 15:15:00
 Ukončení dražby
2019-09-11 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
87.737 CZK
Nejnižší podání
47.200 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 347/6- lesní pozemek (558 m2) - pozemek parc.č. 395- lesní pozemek (468 m2) - pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) pozemek č. 436 (1351 m2) pozemek č. 437 (1149 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, na listu vlastnictví č. 289 pro katastrální území Bojenice

Lesní pozemky a pozemky ve zjednodušené evidenci. Rozloha 3 526 m2.