Rodinný dům Koporeč, osobní automobil Daewoo LANOS

Rodinný dům

 Mapa

ID
45019
Číslo jednací
45019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-09-18 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-09-18 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
1. - pozemek parc.č. 178- zastavěná plocha a nádvoří (137 m2), součástí je stavba: Koporeč, č.p. 3, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 178 - pozemek parc.č. 179- ostatní plocha (190 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 10 pro katastrální území Lišnice 2. - osobní automobil Daewoo LANOS 1.4 KLATF08C, VIN: KLATF08CEWB257750, barva: fialová- metal, rok výroby: 2000

Rodinný dům č.p. 3 je řadový, krajní, tvořící součást pozemku čís. parcely 178 , k.ú. Lišnice. Vzhledem k neumožnění prohlídky vnitřních prostor je vnitřní dispozice odvozena z dostupných údajů: rodinný dům má následující vnitřní dispozici: 1.NP (přízemí), kde se nachází bytové jednotka o velikosti 2+1, půda. Stáří stavby domu se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem a to s přihlédnutím k použitým materiálům na rok 1935, její stáří činí ke dni ocenění 84 let. Dům je po částečné rekonstrukci, dlouhodobě neudržovaný, dlouhodobě nevyužívaný, jeho stavebně-technický stav je na hranici životnosti. Na pozemku se dále nachází přípojky inženýrských sítí – vody, elektrické energie, stavba kolny.