Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 173018002, Nejvyšší podání 180.000 CZK

Zemědělské pozemky Lomnice nad Lužnicí

Pozemek

 Mapa

ID
173018
Číslo jednací
173018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 15:20:00
Odhadní cena
280.000 CZK
Nejnižší podání
140.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1624/135- orná půda (výměra 1253 m2) - pozemek parc.č. 2055/5- ostatní plocha (výměra 22 m2) - pozemek parc.č. 2055/12- orná půda (výměra 3461 m2) - pozemek parc.č. 2501/145- orná půda (výměra 3958 m2) - pozemek parc.č. 4242/36- vodní plocha (výměra 576 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 102 pro katastrální území Lomnice nad Lužnicí

Pozemky mají plochu celkem 9.270 m2. Pozemky jsou umístěny na samotě, mimo zastavěné území obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti – zemědělské oblasti.

Historie podání
24.10.2018 15:10:43.680 173018002 přihodil na 180.000 CZK
24.10.2018 15:09:36.921 173018003 přihodil na 175.000 CZK
24.10.2018 15:06:22.738 173018002 přihodil na 170.000 CZK
24.10.2018 15:03:26.833 173018003 přihodil na 165.000 CZK
24.10.2018 15:02:25.698 173018002 přihodil na 160.000 CZK
24.10.2018 15:01:51.331 173018003 přihodil na 155.000 CZK
24.10.2018 15:01:34.137 173018002 přihodil na 150.000 CZK
24.10.2018 15:01:09.451 173018003 přihodil na 145.000 CZK
24.10.2018 14:58:20.965 173018001 přihodil na 140.000 CZK