Byt 1+2 Most

Byt

 Mapa

ID
46019
Číslo jednací
46019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-09-18 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-09-18 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
390.000 CZK
Nejnižší podání
195.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 2457/7, byt v budově Most, č.p. 2457, 2458, 2459, 2460, byt.dům, LV 15958, na pozemku parc.č. 4196, LV 15958, č. 4197, LV 15958, č. 4198, LV 15958, č. 4199, LV 15958 - podíl o velikosti 5408/345939 na společných částech domu- budově Most, č.p. 2457, 2458, 2459, 2460, byt.dům, LV 15958, na pozemku parc.č. 4196, LV 15958, č. 4197, LV 15958, č. 4198, LV 15958, č. 4199, LV 15958 - podíl o velikosti 5408/345939 na pozemku parc.č. 4196- zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 4197- zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 4198- zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 4199- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 16891 pro katastrální území Most II

Byt je situován ve 4. nadzemním podlaží, v sekci č.p. 2457 v bytového domu č.p. 2457, 2458, 2459 a 2460, umístěného na pozemcích čís. parcel 4196, 4197, 4198 a 4199, k.ú. Most II. Bytový dům má 5 nadzemních podlaží (bytové jednotky a nebytové prostory) a 1 podzemní podlaží (sklepní kóje). K bytu náleží podíl o velikosti 5408/345939 na společných částech domu č.p. 2457, 2458, 2459 a 2460 a na pozemcích čís. parcel 4196, 4197, 4198 a 4199, k.ú. Most II. Byt o velikosti 1+2 se sestává (podle prohlášení vlastníka) z chodby (9,80 m2), pokoje (18,09 m2), pokoje (13,20 m2), kuchyně (8,57 m2), koupelny (2,38 m2), WC (0,90 m2), spíže (1,14 m2). K bytu náleží balkon (0,63 m2) a sklepní kóje (1,87 m2). Podlahová plocha bytu činí 54,08 m2. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou zděné se založením na základových pasech z betonu, střecha je valbová s krytinou z novodobých tašek, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teracovou úpravou povrchu stupňů, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou dřevěné hladké prosklené, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy jsou opatřeny tepelnou izolací se strukturovanou omítkou s nátěrem. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektrický proud, zemní plyn, telefon, kabelovou televizi, dálkový zdroj tepla a teplé užitkové vody. Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, vana, umyvadlo a záchod, kuchyňský plynový sporák, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny PVC a bukovými vlysy. Stáří a stavební stav: Budova byla kolaudovaná v roce 1959, její stáří ke dni ocenění je tedy 60 roků. Stavební stav domu uvedenému stáří odpovídá, v roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce domu. Současný stavební stav je dobrý. Dům je běžně udržován. Byt je v původním stavu, odpovídá stáří a běžné údržbě.