Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 172018001, Nejvyšší podání 455.000 CZK

Rodinný dům Pístina

Rodinný dům

 Mapa

ID
172018
Číslo jednací
172018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-31 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-31 15:30:00
Odhadní cena
577.000 CZK
Nejnižší podání
289.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 12- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 315 m2), součástí je stavba: Pístina, č. p. 11, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st.12 - pozemek parc.č. 715/3- zahrada (výměra 210 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 70 pro katastrální území Pístina

Byla provedena pouze obhlídka nemovitosti vně, z vhodných, dostupných a veřejně přístupných míst. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1900. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je odhadem 60 cm a konstrukce stropů není zjištěna. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Zastavěná plocha RD činí odhadem 100 m2. Stěny objektu jsou podstandardního provedení, rozpraskané zdivo, střecha vykazuje známky poškození, okna vykazují známky poškození. Rodinný dům je v současnosti s největší pravděpodobností opuštěn, nevyužíván, rovněž zahrada nevykazuje známky průběžné péče. S ohledem na zhodnocení stavu viditelných konstrukčních prvků, lze předpokládávat, že stav rodinného domu je špatný. Na pozemku, který náleží k objektu, jsou ovocné dřeviny a náletové neudržované dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do betonových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží pravděpodobně 2x vedlejší stavba - stodola. Uspořádání staveb odpovídá venkovské architektuře – uspořádání staveb do tvaru písmene U, mezi nimiž je dvůr.

Historie podání
31.10.2018 15:23:52.931 172018001 přihodil na 455.000 CZK
31.10.2018 15:23:13.761 172018002 přihodil na 450.000 CZK
31.10.2018 15:19:37.397 172018001 přihodil na 440.000 CZK
31.10.2018 15:18:35.694 172018002 přihodil na 425.000 CZK
31.10.2018 15:13:57.323 172018001 přihodil na 420.000 CZK
31.10.2018 15:10:07.396 172018002 přihodil na 415.000 CZK
31.10.2018 15:08:33.880 172018001 přihodil na 410.000 CZK
31.10.2018 15:08:11.117 172018002 přihodil na 405.000 CZK
31.10.2018 15:04:31.420 172018001 přihodil na 400.000 CZK
31.10.2018 15:03:08.726 172018002 přihodil na 395.000 CZK
31.10.2018 14:59:43.138 172018001 přihodil na 390.000 CZK
31.10.2018 14:58:07.050 172018002 přihodil na 385.000 CZK
31.10.2018 14:53:46.749 172018001 přihodil na 380.000 CZK
31.10.2018 14:53:12.495 172018005 přihodil na 355.000 CZK
31.10.2018 14:52:35.262 172018002 přihodil na 345.000 CZK
31.10.2018 14:47:47.372 172018001 přihodil na 340.000 CZK
31.10.2018 14:47:10.587 172018005 přihodil na 325.000 CZK
31.10.2018 14:44:56.124 172018001 přihodil na 320.000 CZK
31.10.2018 14:44:01.485 172018006 přihodil na 315.000 CZK
31.10.2018 14:43:20.667 172018001 přihodil na 310.000 CZK
31.10.2018 14:42:55.859 172018006 přihodil na 299.000 CZK
31.10.2018 14:41:35.670 172018005 přihodil na 294.000 CZK
31.10.2018 14:34:08.319 172018001 přihodil na 289.000 CZK