Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 199018001, Nejvyšší podání 260.000 CZK

Pozemky Vodňany

Pozemek

 Mapa

ID
199018
Číslo jednací
199018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-03 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-04-03 14:45:00
Odhadní cena
490.000 CZK
Nejnižší podání
245.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 1193/2- zastavěná plocha a nádvoří (349 m2), na pozemku stojí stavba: Vodňany II, č.p. 853, bydlení, LV 4502 (stavba není předmětem dražby- jiný vlastník) - pozemek parc.č. 1042/27- ostatní plocha (výměra 206 m2) - pozemek parc.č. 1043/70- ostatní plocha (výměra 96 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 1719 pro katastrální území Vodňany

Stavební pozemek, s plochou 349 m2. Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek se nachází ve Smetanově ulici, na pozemku se nachází stavba č.p. 853 objekt k bydlení. Stavba je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako obytné - rodinné domy. Pozemky parc. č. 1042/27 o výměře 206 m2 a parc. č. 1043/70 o výměře 96 m 2 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Podle platného územního plánu a podle místního šetření se jedná o obslužnou komunikaci. Na pozemku 1193/2 jsou okrasné dřeviny. Pozemek není oplocený. Pozemky jsou rovinaté. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Historie podání
03.04.2019 14:18:33.387 199018001 přihodil na 260.000 CZK
03.04.2019 14:17:39.730 199018002 přihodil na 255.000 CZK
03.04.2019 14:16:09.752 199018001 přihodil na 245.000 CZK