Rodinný dům Chanov

Rodinný dům

 Mapa

ID
110019
Číslo jednací
110019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 13:15:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 13:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
240.000 CZK
Nejnižší podání
168.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 20/3- zastavěná plocha a nádvoří (114 m2), součástí je stavba: Chanov, č.p. 26, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 20/3 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 53 pro katastrální území Chanov

Rodinný dům č.p. 26 se nalézá v jihovýchodní části zastavěného území Obrnice, místní části Chanov, v obytném lokalitě s převažující zástavbou rodinných domů, budovaných na počátku 30-tých let minulého století, v ulici Chanovská. Rodinný dům č.p. 26 tvoří součást pozemku čís. parcely St.20/3, k.ú. Chanov. Rodinný dům č.p. 26 je stavba situovaná na pozemku čís. parcely St. 20/3, k.ú. Chanov. Dům je osazen do mírně svažitého terénu, s pravidelným půdorysem. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům, přízemní, s bytem o velikosti 2+1, v 1. NP (přízemí) se nachází předsíň, místnost kuchyně, spojovací chodba, dvě obytné místnosti, sociální místnost. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel, střecha je sedlová, střešní konstrukce je dřevěná trámová, krytina z asfaltových tzv. kanadských šindelů, klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, stropy jsou dřevěné trámové, vnitřní omítky jsou štukové, venkovní hrubé, dveře vnitřní jsou dřevěné do ocelových zárubní, okna jsou dřevěná, podlahy jsou betonové opatřené keramickou dlažbou, krytinou z PVC. Dům je napojen na přípojku vody, kanalizace, elektrického proudu. Dům je v současné době neobývaný, volně přístupný, nezajištěný. Dle zjištění v archivu Stavebního úřadu v Mostě je dům užíván od počátku 30. let minulého století, jeho stáří bylo stanoveno na 90 let. V průběhu posledních pěti let je dům neužíván, některé zařizovací předměty a vybavení byly v domě v důsledku volného přístupu do domu odcizeny nebo zničeny, jako např. prosklené zastřešení prostoru kuchyně, zničeno bylo i vybavení kuchyně, tj. kuchyňské linky, sporáku, dřezu a vodovodních baterií, zničeny byly krytky zásuvek a vypínačů, vnitřní svítidla, vnitřní dveře, vybavení záchodu a koupelny včetně zařizovacích předmětů, tj. vana, umyvadlo, záchod. Dům je ve značně zhoršeném stavebně technickém stavu a není schopen užívání.