Pozemek Jestřebice

Pozemek

 Mapa

ID
66019
Číslo jednací
66019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-31 13:30:00
 Ukončení dražby
2019-07-31 14:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
48.771 CZK
Nejnižší podání
33.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
8.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1293- orná půda (1960 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, na listu vlastnictví č. 239 pro katastrální území Jestřebice

Pozemek parc.č 1293 o výměře 1960 m2 je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda.