Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 240469002, Nejvyšší podání 8.800 CZK

Pozemek Podbradec- Mšené lázně- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
240469
Číslo jednací
103017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-01-24 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-01-24 15:30:00
Odhadní cena
30.000 CZK
Nejnižší podání
8.800 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
- podíl ½ na pozemku parc.č. 715- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Podbradec

Stavební pozemek o rozloze 155 m2. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty, je oplocen pletivem do ocelových sloupků a samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek je umístěn v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Historie podání
24.01.2018 15:04:15.832 240469002 přihodil na 8.800 CZK