Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 223018001, Nejvyšší podání 104.000 CZK

Byt 1+0 Benešov nad Ploučnicí

Byt

 Mapa

ID
223018
Číslo jednací
223018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-13 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-02-13 15:00:00
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
19.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 346/5, byt v budově Benešov nad Ploučnicí, č. p. 346, bytový dům, LV 878, na parcele st. 490, LV 878 - podíl o velikosti 251/2392 na společných částech domu- budově Benešov nad Ploučnicí, č. p. 346, bytový dům, LV 878, na parcele st. 490, LV 878 - podíl o velikosti 251/2392 na pozemku parc.č. St. 490- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1501 pro katastrální území Benešov nad Ploučnicí

Byt je umístěn v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V části objektu je půda a je zde vybudované obytné podkroví (3. NP). Základy má betonové bez izolace, objekt je zděné konstrukce a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště, sušárna. Objekt byl postaven odhadem v roce 1925. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna v objektu jsou bez vad, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Bytový dům je v dobrém stavu. Bytová jednotka je umístěna v 3. podlaží objektu a je dispozičně řešena jako garsonka. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 21,88 m2, WC o výměře 1,00 m2 a společná koupelna (s vedlejší bytovou jednotkou) o výměře 4,5 m2. Podlahová plocha činí 25,13 m2. Bytové jádro se nevyskytuje. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. V bytové jednotce jsou instalována špaletová okna. Obytné prostory mají orientaci na jih. Ve společné koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. V bytě není žádná osvětlovací technika. V obytných místnostech je prkenná podlaha, koupelna má keramickou dlažbu a v chodbě jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem. Další vybavení se v bytové jednotce nenachází. Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a přípojka zdroje je odpojena. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde není zaveden. Byt není vytápěn a nejsou instalována topná tělesa. Ohřev vody v koupelně je řešen bojlerem. Stěny bytu jsou poškozené, okna v bytě jsou zastaralá, podlahy v bytě jsou v dezolátním stavu, byt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody jsou v dezolátním stavu. Byt je před rekonstrukcí

Historie podání
13.02.2019 14:54:02.968 223018001 přihodil na 104.000 CZK
13.02.2019 14:52:40.174 223018003 přihodil na 98.000 CZK
13.02.2019 14:49:23.283 223018001 přihodil na 93.000 CZK
13.02.2019 14:48:58.770 223018003 přihodil na 87.000 CZK
13.02.2019 14:44:18.710 223018001 přihodil na 82.000 CZK
13.02.2019 14:43:39.131 223018003 přihodil na 76.000 CZK
13.02.2019 14:29:54.656 223018001 přihodil na 71.000 CZK
13.02.2019 14:16:10.571 223018003 přihodil na 65.000 CZK