Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Náhradová pohledávka zůstavitele

Jiná práva

Náhradová pohledávka zůstavitele

 Mapa

ID
23019
Číslo jednací
23019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-09 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-05-09 15:30:00
Odhadní cena
75.000 CZK
Nejnižší podání
52.500 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
Náhradová pohledávka za pozůstalou manželkou ve výši 75 000 Kč z titulu vypořádání zaniklého společného jmění manželů usnesením Okresního soudu v Teplicích

Náhradová pohledávka.

Historie podání