Rodinný dům Vernéřovice- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
72019
Číslo jednací
72019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 12:30:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 13:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
110.000 CZK
Nejnižší podání
77.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 238- zastavěná plocha a nádvoří (218 m2), součástí je stavba: Vernéřovice č. p. 223, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 238 pozemek parc.č. 200/3- trvalý travní porost (576 m2) pozemek parc.č. 200/8- trvalý travní porost (156 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 115 pro katastrální území Vernéřovice

Rodinný dům je samostatný nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a částečně obytným podkrovím. V části podkroví se nachází půda. Odhadem byl objekt postaven přibližně kolem roku 1930. Základy objektu jsou pravděpodobně smíšené, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové. Objekt má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou břízolitové a stavba není zateplena. Spolumajitelka nemovitosti během prohlídky uvedla, že v 1. Nadzemním podlaží domu se nachází kuchyň, pokoj, chodba a technická místnost. V podkroví je jedna obytná místnost a půda. K objektu náleží přístavba, kde byla původně koupelna. Přístavba je v dezolátním stavu, prostor se nevyužívá. Vstup do interiéru domu nebyl umožněn. Podlahová plocha je odvozena z vnějších rozměrů domu a na základě informací získaných od osoby přítomné během prohlídky. Objekt je dispozičně řešen jako 2+1. Podlahová plocha domu je přibližně 70 m2. Vnitřní omítky objektu jsou vápenné. Okna jsou v části objektu dřevěná zdvojená a v části objektu špaletová. Obytné prostory jsou orientovány na sever a západ. V objektu chybí koupelna, je zde pouze suché WC. V domě jsou dřevěné plné interiérové dveře, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák na plynovou tlakovou lahev. V obytných místnostech i v kuchyni je prkenná podlaha. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, odpadní vody nejsou v objektu řešeny a zdroj plynu je řešen individuálně. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou zastaralé, střecha je v dezolátním stavu, okna, podlahy a rozvody jsou zastaralé, objekt je bez hygienického zařízení (pouze suché WC), ostatní vybavení je zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny. Pozemek je z části oplocen pletivem do betonových sloupků a z části dřevěným plotem. Oplocení je v dezolátním stavu. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou omezené - na veřejné komunikaci u objektu.